Ajankohtaista

Asikkalan valtuusto mukaan kiinteistökauppapäätökseen

Asikkalan kunnanvaltuusto keskusteli maanantaisessa kokouksessaan muun muassa siitä, ostaako kunta jäähallista jääaikaa. Kuva: Tuomas Räihä

Asikkalan viime keväänä valittu uusi valtuusto kokousti ensimmäisen varsinaisen kokouksensa maanantaina. Suurin osa kokouksen listalla olleista asioista käsiteltiin ehdotuksen mukaisesti ilman sen suurempia puheita. Kunnanjohtajasopimuksin hyväksyttiin yksimielisesti. Kaarina Jokinen (koku) kuitenkin halusi painottaa sitä, että kunnanjohtajan kanssa käytäviin kehityskeskusteluihin keskityttäisiin entistä enemmän.

Enemmän keskustelua syntyi kuntalaisaloitteesta, jossa esitettiin, että kunta ostaisi hallista jääaikaa, jotta jääurheilun harrastajien jäämaksut saataisiin lähemmäksi lähikuntien jäähallimaksuja. Asikkalassa jääurheilijat maksavat tunnista 115 euroa, kun Hollolassa maksetaan 55 euroa ja Lahdessa 40 euroa. Heinola tarjoaa jäähallin käytön harrastajille ilmaiseksi.

Kaikki puheenvuoron asiasta pitäneet valtuutetut olivat sitä mieltä, että määräraha jääajan ostamiseksi olisi tarpeen, lähinnä keskustelua aiheutti, pitäisikö valtuuston päättää 50 000 euron määrärahasta jo nyt, kuten Tuomo Riihilahti (kok) ehdotti, vai vasta budjetin laadinnan yhteydessä, kuten pohjaesityksessä ehdotettiin.

- Minusta on huonoa toimintatapaa, jos me alkaisimme yksittäisiä asioita nuijimaan pöytään ja sidomme kätemme etukäteen. Mehän emme vielä tiedä minkälainen budjetti meille on tulossa, emmekä voi tätä rahaa vertailla mihinkään muuhun, Hannu Mäkinen (sd) sanoi.

Lopulta asiasta äänestettiin ja pohjaesitys voitti äänin 17-12.

Valtuuston kokouksessa kuultiin myös kunnan talouden osavuosikatsaus ensimmäisen kolmanneksen osalta.

- Huhtikuun loppuun mennessä verotulot olivat toteutuneet positiivisemmin kuin talousarviossa oli ennustettu. Verotulot ovat toteutuneet noin 330 000 euroa ja valtionosuudet noin 230 000 euroa suurempina, vs. talousjohtaja Ville Rajahalme kertoi.

Rajahalme totesi myös, että elokuun loppuun mennessä verotulot näyttäisivät toteutuvan jopa 700 000 euroa suurempina arvioon verrattuna. Kunnan tulot ovat siis kasvaneet budjetoidusta ja samalla menot ovat pienentyneet: Rajahalme kertoi, että henkilöstökulut ovat noin 350 000 euroa arvioitua pienemmät ja sote-menot alittaisivat talousarviossa esitetyt luvut noin 560 000 eurolla.

- Kokonaisuudessaan tämä talousarviokausi näyttää aika hyvältä ja tulee varmasti toteutumaan positiivisena, Rajahalme totesi.

Varsinaisen listan ulkopuolella olevista asioista syntyi keskustelua jopa listalla olleita asioita enemmän. Valtuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi (kesk) otti kantaa kunnassa puhuttaneeseen sote-kiinteistöjen myyntiin. Asia on periaatteessa kunnanhallituksen päätettävissä. Kemppi kuitenkin kertoi, että kunnan hallintosäännön mukaan valtuuston on mahdollista antaa kunnanhallitukselle erillispäätös asiaa koskien, jos se niin haluaa.

- Haluan valtuuston puheenjohtajana tarjota teille mahdollisuuden tästä asiasta päättämiseen. Sen takia pyydän kunnanvaltuuston puheenjohtajana kunnanhallitusta valmistelemaan erillispäätöksen valtuuston osallistumisesta kiinteistökaupan päätöksentekoon, Kemppi sanoi.

Erillispäätöksessä tulee Kempin mukaan mainita millä tavalla valtuusto osallistetaan päätöksentekoon, eikä sillä tarvitse olla täydellistä päätösvaltaa, vaan esimerkiksi jonkinlainen siunausvalta.

Kiinteistöjen myyntiin otti kantaa myös Juha Tapiola (vihr). Hän epäili, että asioista on tehty valtuustoryhmien kanssa sopimuksia jo ennen asian käsittelemistä kunnan toimielimissä ja pyysi kunnanhallitusta selvittämään asiaa.

- Jos näin on, niin pyydän sopimusten julkistamista. Lisäksi tulee selvittää, miten asiaa on valmisteltu, mitkä ovat faktat ja perustelut, joihin kyseiset sopimukset perustuvat.

Tapiolan mukaan Kotikunta-ryhmä olisi sopinut asioista kokouksessa, jossa oli paikalla muun muassa keskustan ja kokoomuksen valtuutettuja. Valtuuston pienryhmiä ei tapaamiseen Tapiolan mukaan kutsuttu. Hän kertoi, että jos asioista on sovittu salaisissa poliittisissa kokouksissa, ne eivät ole lainmukaisia eivätkä toteuta julkishallinnolle säädettyjä avoimuuden periaatteita.

Kotikunnan valtuustoryhmän puheenjohtaja Henna Rautavuo-Hätönen kiisti, että kokouksissa olisi sovittu mitään. Samoin teki myös Kemppi, kun Kari Kitala (koku) kysyi häneltä asiasta.

- Avaan hiukan sitä tapaamista, johon en saanut kutsua, enkä myöskään pöytäkirjaa. Minä tulin sinne paikalle Pirjon (Ala-Hemmilä, kesk) pyytämänä. En tiennyt mistä on kyse, mutta paikan päällä käytiin keskustelua palvelusopimuksen puuttumisesta sekä omaishoidosta, mutta en ole sanallanikaan käynyt keskustelua mistään kiinteistökaupoista ja ne tulivat minulle yhtä yllätyksenä kuin varmasti muillekin valtuutetuille.

Tuomas Räihä

Suosittelemme