Ajankohtaista

Sisäilmaongelma sulkee kaksi luokkaa Jokivarren koululla

Orimattilan kaupungin tilapalvelu sulkee pois käytöstä Jokivarren koulun A-osan kuvaamataidon ja musiikin opetustilat aputiloineen toukokuun alusta 2018 lukien siihen saakka, kunnes tilat on remontoitu käyttökuntoon.

Syynä tilojen poistamiseen käytöstä on talven aikana suoritetuissa sisäilmatutkimuksissa havaittu mikrobivaurio. Rakenteellisissa tutkimuksissa on havaittu mahdollinen ilmavuotoyhteys opetustilojen sisäilmaan.

Kaupungin tilapalvelu on aloittanut korjausalueen määrittelyn ja korjaussuunnittelun. Tilapalvelu selvittää myös yhdssä koulun kanssa rakennusaikaisen toiminnan vaikutusta koulunkäyntiin ja mahdollisia väistötilaratkaisuja syksyn 2018 lukuvuoden ajalle.

Jokivarren koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille järjestetään tiedotustilaisuus korjausalueen laajuuden selvittyä.

Ville Hakala
ville.hakala@seutuneloset.fi
@

Suosittelemme