Ajankohtaista

Liikenteeseen toivotaan lisää välittämistä

Villähteentien alikulkutunnelliin johtavassa risteyksessä sattui elokuussa vakava polkupyöräonnettomuus. Tunneli sijaitsee lähellä Haravakyläntien risteystä. Kuva: Ville Hakala

Lahtelaisten mielipiteitä Lahden liikenneturvallistilanteesta selvitettiin sähköisellä kyselyllä huhti-toukokuussa 2018. Kyselyyn vastasi yhteensä 209 henkilöä.

Vastaajat olivat huolissaan etenkin koululaisten, pyöräilijöiden ja kävelijöiden liikenneturvallisuudesta.

Suurin osa vastaajista (43 prosenttia) piti Lahden liikenneturvallisuustilannetta melko hyvänä. Vain prosentti vastaajista arvioi sen erittäin hyväksi, ja 35 prosenttia piti tilannetta neutraalina. Viidennes vastaajista arvioi Lahden liikenneturvallisuustilanteen melko huonoksi tai erittäin huonoksi.

Kyselyyn vastanneet havaitsivat päivittäin useita erilaisia rikkomuksia liikenteessä. Tyypillisimpinä liikennerikkomuksina mainittiin ylinopeudet, matkapuhelimen käyttö ajon aikana ilman hands free -laitetta ja liian lyhyet turvavälit. Lähes kaikki vastaajat (94 prosenttia) pitivät välinpitämättömyyttä yleisimpänä syynä liikennerikkomuksiin.

Koululaisten liikenneturvallisuus on usein esillä etenkin syksyisin koulujen alkaessa, mutta lasten ja nuorten liikenneturvallisuuteen tulee kiinnittää huomiota ympäri vuoden. Kyselyyn vastanneista yli puolet oli sitä mieltä, että eri ikäryhmistä koululaiset ovat turvattomimmassa asemassa liikenteessä Lahdessa.

Vastaajien mielestä tärkein keino edistää liikenneturvallisuutta on aikuisten ja vanhempien näyttämä esimerkki liikenteessä.

Myös liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioimista kaavoituksessa ja palveluiden sijoittelussa sekä kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamista pidettiin tärkeinä. Lisäksi kyselyssä kerättiin karttapalautetta liikenteen ongelmakohdista Lahdessa. Palautteita annettiin eri puolille Lahtea, mutta etenkin keskustan kaduille. Saatuja palautteita käytetään apuna tulevien vuosien parannustoimien määrittelyssä.

Lahden kaupunki ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) valmistelevat parhaillaan liikenneturvallisuussuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2019 alussa.

Nastolan alueelta kevään kyselyssä tuli palautetta muun muassa näkemäesteistä, korkeista ajonopeuksista, huonokuntoisista väylistä ja jalkakäytävien puuttumisesta. Myös vaarallisesta mopoilusta ja pyöräilystä mainittiin.

- Yksi asia, johon erityisesti entisen Nastolan alueella ollaan kiinnittämässä huomiota on liikennemerkkien käytön selkeyttäminen, kertoo liikenneturvallisuussuunnitelmaa laativa konsultti Terhi Svenns Ramboll Finlandista.

Esimerkiksi lapsista varoittavia liikennemerkkejä on tarkoitus karsia itäisestä Lahdesta.

- Niitä on viljelty vähän liiaksikin, ja ne ovat kärsineet siten inflaatiosta. Tietenkin tärkeisiin paikkoihin kuten koulujen ja päiväkotien läheisyyteen merkit jäävät, Svenns kertoo.

Nastolan aluejohtokunnan puheenjohtaja Rauno Grönroos kertoo aluejohtokunnan saavan kaupunkilaisilta säännöllisesti palautetta liikenteeseen ja sen turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Hänen mukaansa viime aikoina on puhuttanut erityisesti kevyen liikenteen väylien alikulkujen turvallisuus pari viikkoa sitten Villähteellä sattuneen vakavan pyöräonnettomuuden takia.

- Kevyen liikenteen alikuluissa saattaa olla parin kolmen vuodenkin hiekat siivoamatta, mikä aiheuttaa vaaratilanteita pyöräilijöille. Luulen, että ylläpitäjien isot puhdistuskoneet eivät yksinkertaisesti mahdu alikulkuihin, eikä tarvittavaa jalkatyötä siivouksen viimeistelyksi tehdä, Grönroos arvioi.

Grönroosin mukaan kaupunkilaisten kannalta ongelma on siinä, että heillä ei ole tietoa, mihin palautetta pitäisi esimerkiksi tienhoidosta antaa, kun eri alueiden kunnossapidossa toimivat eri alihankkijat.

- Ely-keskus on oikea osoite. Aluejohtokuntahan ei voi suoraan näihin asioihin vaikuttaa, mutta kyllä mekin liikenneturvallisuuteen liittyvät palautteet otamme vastaan, kirjaamme ja välitämme edelleen oikealle taholle.

Grönroos ja aluejohtokunta ovat saaneet palautteita muun muassa paikoista, joissa ajetaan jatkuvasti ylinopeutta.

- Yhdessä vaiheessa Koiskalantie oli ongelmallinen, mutta sinne saatiin taajaman kohdalle hidastetöyssy, joka on parantanut asiaa, Grönroos mainitsee.

Nastola-lehden lukijapalautteen perusteella myös Villähteen koulun kohdalla Villähteentiellä ajetaan säännönmukaisesti ylinopeutta.

- Ylinopeuksista en osaa sanoa, mutta jossain vaiheessa koululaiset eivät oikein malttaneet käyttää tien alitse kulkevaa alikulkua vaan ylittivät tien ajoradan yli, mikä saattoi aiheuttaa vaaratilanteita. Tilanne on nyt parantunut Grönroos sanoo.

Hän nostaa esiin myös Villähteentien kapeuden koulun kohdalla, mikä aiheuttaa koululaisten saattoliikenteen aikaan ongelmia.

- Lisäkaista kääntyville voisi olla siinä hyvä ratkaisu, Grönroos pohtii.

Ville Hakala
ville.hakala@seutuneloset.fi
@

Suosittelemme