Ajankohtaista

Konsulttiselvitys esittää Nastolan aluejohtokunnan lakkauttamista

Nastolan aluejohtokunta on kuullut kuntalaisia muun muassa Kerro pois -tilaisuuksissa ympäri Nastolan aluetta. Arkistokuva. Kuva: Marika Silver

Lahden kaupunki on vastaanottanut tänään FCG Konsultointi oy:n toteuttaman selvityksen kaupungin uudistamisohjelmasta. Ohjelman taustalla on kaupungin toiminnan talouden tasapainottamisohjelma 2018-2022, jolla tavoitellaan 50 miljoonan säästöjä seuraavien viiden vuoden aikana.

Konsulttitoimiston vuosille 2018-2019 ehdottamien organisaatiomuutosten joukossa on muun muassa Nastolan aluejohtokunnan lakkauttaminen, ja sen sijaan koko kaupungin laajuisen kaupunginosien osallisuustoiminnan vahvistaminen.

Selvityksen ohjausryhmänä toimi hallituksen puheenjohtajisto ja kaupungin johtotiimi.

Konsulttiselvitys suosittaa Lahden kaupunkia ottamaan käyttöön tietojohtamisen toimintamallin, joka perustuu tuotepohjaiseen talouden ohjaukseen ja siihen sopeutettuun organisaatioon. Siinä suositellaan myös organisaation virtaviivaistamista ja madaltamista sekä joidenkin yksiköiden yhdistämistä.

Ensimmäisessä vaiheessa konsultin muutosehdotukset kohdistuvat erityisesti konsernihallintoon ja tietojohtamisen käyttöönoton edetessä myös sivistyksen ja kaupunkiympäristön palvelualueille.

Selvityksessä on lisäksi tunnistettu kymmenen tehostamiskohdetta, joista osa vaatii vielä jatkoselvityksiä. Konsultti listaa tehostamiskohteiksi esimerkiksi tilojen käytön sekä tilajohtamisen ja omistajaohjauksen. Myös ICT-kustannusten alentamiseen on mahdollisuuksia.

Selvityksen mukaan myös työttömien nuorten työelämävalmiuksia on tarvetta nostaa koulutuksen avulla, ja tähän liittyen Salpauksen ja kaupungin välistä yhteistyön tulisi selvittää. Konsultin mukaan kulttuuri- ja urheilutapahtumien konsernitasoisella keskittämisellä on mahdollista lisätä Lahden näkyvyyttä ja kasvattaa tapahtumien osallistujamääriä.

Selvityksen loppuraporttia esitellään kaupunginhallitukselle maanantaina ja valtuustolle valtuustoseminaarissa 19.10.

Konsultin ehdottamat uudistukset ovat vielä selvitysvaiheessa ja mahdollisista rakenne- tai toimintatapamuutoksista tehdään erilliset päätökset kaupungin päätöksentekoelimissä.

FCG Konsultointi oy:n loppuraportti on luettavissa Lahden kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä kaupungin verkkosivuilla.

Ville Hakala
ville.hakala@seutuneloset.fi
@

Suosittelemme