Ajankohtaista

Vääksynjoen sillan muinaisjäännökselle hoitolupa

Siltapengertä näkyy kuvassa kasvillisuuden lomasta. Hoitotoimien myötä puusto poistetaan siltapenkereiden päältä ja ympäriltä, jolloin ne on jatkossa helpompi havaita maisemasta. Kuva: Reetta Nousiainen

Museovirasto on myöntänyt Vääksynjoen sillan muinaisjäännöksen hoitoluvan Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistykselle. Danielson-Kalmarin huvilan lähellä sijaitsevat kiviset siltapenkereet ovat jäänne Vääksynjoen muinoin ylittäneestä sillasta, joka jäi pois käytöstä kanavan rakennusaikana 1868-1871 tielinjauksen muuttuessa.

Ennen kanavaa Ylisen Viipurintien pohjoisempi linjaus ylitti Vääksynjoen tuota ajosiltaa pitkin. Silta on merkitty ainakin jo vuoden 1748 karttaan.

Muinaismuistolain suojelemille siltapenkereille ei ole aikaisemmin tehty hoitotoimia. Ajatus hoitoluvan hakemisesta lähti Vääksyn kulttuuriympäristöohjelmasta, johon on kirjattu Pirkanmaalta tutun Adoptoi monumentti -toiminnan mahdollisuuden selvittäminen alueen muinaismuistojen hoitamiseksi. Vaikka kyseistä toimintaa ei ole käynnistetty Päijät-Hämeessä, muinaismuistolain mukaista hoitolupaa oli mahdollista hakea.

Muinaisjäännöksen hoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen maakuntamuseon sekä alueen maanomistajien eli Asikkalan kunnan ja Liikenneviraston kanssa. Maakuntamuseon ohjeistuksen mukaan suunnitellut hoitotoimenpiteet tarkoittavat puuston ja aluskasvillisuuden poistamista siltapenkereiden päältä ja ympäriltä, jotta muinaisjäännös voidaan jatkossa paremmin havaita maisemassa.

Kaadettava puusto on merkitty, ja sen poistamisesta vastaavat maanomistajat tulevan talven aikana. Jatkossa Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen vapaaehtoiset huolehtivat alueen pysymisestä avoimena, ja paikalle tuotetaan informaatiota siltaraunion historiasta.

Vanhan Vääksyn Kehittämisyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vaalia alueen kulttuuriperintöä ja pyrkiä kehittämään aluetta sen historiallisia arvoja kunnioittaen. Entuudestaan yhdistys on hoitanut jo kymmenen vuoden ajan Vääksynjoen rantaan rajoittuvaa Norrlinin puistoa, järjestänyt vuosittain suosittuja Vanhan Vääksyn tapahtumia sekä tuottanut monin tavoin tietoa paikallisen kulttuuriympäristön arvoista.

Suosittelemme