Ajankohtaista

Orimattilan seurakunnan talous on vakaalla pohjalla

Orimattilan kirkon kellotapulin ympäristö saa ensi vuonna uuden ilmeen, kun liuskekivet vaihdetaan nupukiveykseen. Kuva: Marjaana Kontu

Orimattilan seurakunnalla ei lähivuosina ole tarvetta järeisiin talouden tasapainottamistoimiin, vaan taloutta pystytään sopeuttamaan henkilöstön luontaisen poistuman kautta ja tehtävänkuvia uudelleen arvioimalla.

Tulevan viiden vuoden aikana seurakunnasta jää eläkkeelle 11 työntekijää eli neljännes henkilöstöstä, selviää vuosien 2019-21 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

- Palkatun henkilöstön määrä tulee laskemaan, joten jos toimintaa halutaan ylläpitää olemassa olevalla tasolla, se vaatii vapaaehtoisuuden lisäämistä ja vapaaehtoistoimijoiden kouluttamista tehtäviinsä, linjaa talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

- Sopeuttamistoimia on tehty etupainotteisesti, eli ei esimerkiksi ole täytetty kaikkia vapautuneita virkoja.

Seurakunnan verotulokertymän odotetaan ensi vuonna pysyvän viime vuosien tasolla eli noin 2,97 miljoonassa eurossa ja valtionrahoituksen runsaassa 300 000 eurossa. Valtionrahoitus kattaa muun muassa kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen kuluja.

Seurakunnan palkkamenot kasvavat hieman, mikä johtuu virka- ja työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Hautaustoimen maksuihin tai tilavuokriin ei ole vuodenvaihteessa tulossa korotuksia.

Investointilistalla ovat ensi vuonna Artjärven ja Kuivannon kirkkojen kattojen maalaukset, ja myös Orimattilan kirkon kellotapulin ympäristön kiveys uusitaan, liuskekivien tilalle tulee nupukiveys.

Kustannuksia aiheutuu myös toimistotilojen uudelleenjärjestelyistä, kun virastotalosta luovutaan sisäilmaongelmien takia.

- Iso osa porukasta siirtyy seurakuntakodille. Esimerkiksi partiolaisten tilat alakerrassa otetaan toimistotiloiksi. Virastopalveluille yritämme etsiä vuokratilaa keskustan alueelta, Seppälä mainitsee.

Kun nuorisotyön toiminta siirtyy seurakuntakodin alasaliin, vapautuvat Mispan tilat partiolaisten käyttöön. Vanha kirkkoherranviraston kohtalo tulee mietintään.

- Purkaminen on varteenotettava vaihtoehto, remontointi olisi turhan suuri kuluerä, Seppälä sanoo.

Tällä viikolla Orimattilan kirkkoon on asennettu uudet matot lattioiden lakkauksen jälkeen, edelliset matot ehtivät olla käytössä liki 20 vuotta.

Sankarihauta-alueelle on ensi vuoden aikana tarkoitus toteuttaa Kirvun sankarivainajien nimitaulu.

Toiminnan painopisteeksi on ensi vuonna valittu Kohtaaminen koskettaa -teema. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen uskoo, että toiminnallisesti jatketaan entisillä linjoilla.

- Meidän vahvuuksia ovat lapsi- ja perhetyö. Aikuistyössä uusia avauksia on esimerkiksi yhteiset syntymäpäivät 70 vuotta täyttäville, joita varmaan jatketaan ensi vuonna.

Miesten houkuttelemiseksi toimintaan heille on ideoitu omaa toimintaa, muun muassa moottorisahan huoltopäiviä.

Pohdinnassa ovat myös vaihtoehdot, joilla jumalanpalveluksia voitaisiin välittää suoratoistona netin kautta.

Marjaana Kontu

Suosittelemme