Ajankohtaista

Kierrätyspuiston yva-prosessi käynnistyy neljällä ehdolla olevalla alueella

Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa. Ehdolla olevat alueet ovat valikoituneet vuosina 2016-2017 tehdyn laajan sijaintipaikkaselvityksen tuloksena. Hollolassa kierrätysalue sijoittuisi rakenteilla olevan kehätien eteläpuolelle. Orimattilassa sijoitusvaihtoehtoja ovat Marjasuon, Loukkaanmäen ja Matomäen alueet.

Alueiden osalta on käynnistynyt lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) valmistelu. Sen tavoitteena on tuottaa osallisille tietoa hankealueiden oloista ja sopivuudesta kierrätyspuistoksi.

YVA:n valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto oy (PHJ), hankekumppaneinaan Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia oy. Päijät-Hämeen liitto on käynnistänyt rinnalle hankkeen edellyttämän vaihemaakuntakaavatyön.

Yleisön nähtäville YVA-ohjelma tulee tammikuun 2019 aikana. Samanaikaisesti kuulutetaan nähtäville myös vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). YVA- ja kaavoitusmenettelyihin sisältyy olennaisena osana vuorovaikutus asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tässä hankkeessa erilaajuisia yleisö- ja sidosryhmätilaisuuksia on suunnitteilla vähintään kahdeksan.

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely kestää kaikkiaan noin 1,5 vuotta, minkä jälkeen vaihemaakuntakaavatyö jatkuu vielä arviolta vuoden 2020 loppuun. Näitä seuraavien kaavoitus- ja lupaprosessien sekä rakentamisvaiheiden jälkeen toiminta alueella voisi alkaa arviolta kymmenen vuoden kuluessa.

Päijät-Hämeessä jätehuollon toiminnot on runsaan 20 vuoden aikana keskitetty pääosin Lahdessa sijaitsevaan Kujalan jätekeskukseen.

- Kierrätyspuisto tarvitaan, koska jätteen hyötykäyttö on vuosien varrella lisääntynyt voimakkaasti. Kujalan jätekeskuksen alue on kuitenkin täyttymässä; uusille toiminnoille on tilaa enää hyvin niukasti, kertoo PHJ:n kehityspäällikkö Antti Leiskallio.

Hänen mukaansa myös ylijäämämaiden vastaanottoalueiden kapasiteetti on käymässä Lahden seudulla vähiin.

- Ylijäämämaiden hyödyntämistä ja käsittelyä uusiksi tuotteiksi on tulevaisuudessa edistettävä merkittävästi. Kierrätyspuisto on tässä yksi mahdollisuus, Leiskallio jatkaa.

Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien ja erilaisten sivutuotteiden vastaanotto ja käsittely, ohjaaminen hyötykäyttöön ja kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus.

Jätemateriaaleja ja sivutuotteita ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet, kuten betoni, tiili ja asfaltti sekä tuhkat, joita syntyy muun muassa jätteenpoltosta. Osa jätteistä ja sivutuotteista soveltuu myös alueen rakentamiseen.

- Kotitalousjätettä ei kierrätyspuistossa vastaanoteta tai käsitellä, vaan se toiminta säilyy edelleen Kujalan jätekeskuksessa, koska siellä sijaitsevat asumisen jätteitä käsittelevät laitoksemme, Leiskallio muistuttaa.

Osa kierrätyspuiston alueesta varataan hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen. Tällaisia jakeita syntyy edelleen jätteiden käsittelyprosesseissa ja sivuvirtojen käsittelyssä.

Biohajoavaa jätettä ei enää vuoden 2016 alusta lukien ole saanut loppusijoittaa. Tämä orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on osaltaan edistänyt toimia jätteen hyötykäytön lisäämiseksi.

Ville Hakala
ville.hakala@seutuneloset.fi
@

Suosittelemme