Ajankohtaista

Yksityistielain muutos toi tiekunnille lisää vastuuta

Mika Hämäläinen ja Kimmo Matoniemi ovat TIKO-tieisännöitsijäkoulutuksessa loppusuoralla. Kuva: Susanna Mattila

Uudistunut ­yksityistielaki tuli voimaan vuoden vaihteessa. Yksityisille tiekunnille uusi laki tarkoittaa muun muassa vastuun lisääntymistä mutta myös helpotusta esimerkiksi kokous­käytäntöihin.

Uuden lain myötä tiekunnan täytyy ilmoittaa tie Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä Väyläviraston Digi Road -palveluun. Ilmoitus täytyy tehdä myös mahdollisesta tien painorajoituksesta, myös siinä tapauksessa, että painorajoitusta ei ole. Jos yksityistietä ei ole ilmoitettu näihin rekistereihin, eivät kunnat voi maksaa yksityistieavustusta tiekunnalle.

Uusi laki edellyttää entistä selvemmin pitämään tien tieosakkaiden edellyttämässä, liikenneturvallisessa kunnossa. Tämä saattaa aiheuttaa talvisin myös muuta työtä kuin aurausta, esimerkiksi liukkauden torjuntaa.

Vuoden alusta tiekunnille tuli mahdolliseksi järjestää tieosakkaille muitakin palveluja kuin tienpitoa. Esimerkiksi jätehuollon järjestäminen yhteisellä jäteastialla on sellainen palvelu. Tiekunta voi siis perustaa jäteastian tai -astioita tiekunnalle ja kerätä jätemaksuja tieyksikkömaksujen yhtey­dessä.

- Jätemaksut tulee kuitenkin merkitä laskuun erikseen omalle rivilleen, tietää lammilainen Kimmo Matoniemi.

Uuden lain myötä tiekunnan kokoukset on mahdollista pitää sähköisessä toimintaympäristössä, eli kokoukseen voi osallistua esimerkiksi etäyhteydellä. Kokouskutsutkin voidaan sopia lähetettäväksi sähköpostilla tai muulla tietoliikenneyhteydellä.

- Lehdessä julkaistu kutsu ei ole enää lainvoimainen, toteaa hämeenkoskelainen Mika Hämäläinen.

- Aikaisempi laki oli vuodelta 1963, joten oli jo aikakin päivittää sitä. Myös tieyksiköiden laskennan painoluvut ovat muuttuneet, sillä aika kauas on tultu sieltä Fiat 600:n ajoista. Autoja on talouksissa lähes poikkeuksetta vähintään kaksi, ja ne ovat suurempia kuin ennen, Matoniemi toteaa.

Matoniemi ja Hämäläinen ovat kouluttautumassa yksityistieisännöitsijöiksi. He ovat loppusuoralla opinnoissaan, jotka ovat käsittäneet kaksi kolmen päivän ja yhden kaksipäiväisen kurssijaksot. Tieisännöitsijöitä on koulutettu tähän mennessä noin 250.

He ovat kumpikin osakkaina useissa tiekunnissa ja toimineet myös tiekunnan hallinnossa tienhoitokuntien jäseninä tai toimitsijoina. Yksi tärkeimmistä motiiveista TIKO-tieisännöitsijäksi kouluttautumiseen on ollut halu perehtyä tarkemmin tienpitoon liittyviin asioihin.

- Tähänkin asti olemme olleet mukana tekemässä päätöksiä tiekunnissa, mutta aina on jäänyt hieman kaihertamaan, että onko kaikki tullut tehtyä oikein, Matoniemi sanoo.

Yksi lakimuutoksen vaikutuksista on nimittäin se, että kuntien tielautakunnat lakkaavat kuluvan vuoden päättyessä. Tänä vuonna ne eivät enää ota vastaan valituksia tiekuntien päätöksistä, vaan moitekanne jätetään maaoikeutena toimivaan käräjäoikeuteen.

- Tielautakunnalle valittaminen on ollut kohtuullisen hintaista. Jatkossa moitekanne lähetetään suoraan käräjäoikeudelle. Siksikin tuntui tarpeelliselta opiskella lisää, jotta päätökset tulee tehtyä kerralla oikein. Jos ei pysty osoittamaan, että tiekunnan päätös on tehty oikein ja lain kirjaimen mukaan, voi käräjöinti tulla tiekunnalle kalliiksi.

Susanna Mattila

Suosittelemme