Ajankohtaista

Lahden seudun kierrätyspuisto herättää tunteita

Yva-hankevastaava, Päijät-Hämeen Jätehuollon kehityspäällikkö Antti Leiskallio kertoi, että Kujalan jätekeskuksen rajat ovat tulossa vastaan lähivuosina. Kuva: Ville Hakala

Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin viime viikon torstaina Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksella järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Paikalle oli saapunut satakunta asiasta kiinnostunutta.

Kierrätyspuiston paikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa.

Kierrätyspuistossa tullaan vastaanottamaan ja käsittelemään vuodessa maksimissaan noin 740 000 tonnia jätteitä, joista noin 500 000 tonnia on pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia, 200 000 tonnia pysyviä ja tavanomaisia jätteitä ja 40 000 tonnia vaarallisia jätteitä. Osa jätteistä myös loppusijoitetaan kierrätyspuiston alueelle.

Uusi jätteenkäsittelyalue tarvitaan, koska Lahden Kujala on täyttymässä, eikä sillä ole laajentumismahdollisuuksia.

Torstaina kuultiin lukuisia huolestuneita yleisöpuheenvuoroja lähinnä ehdolla olevien alueiden läheisyydessä asuvilta. Hollolalainen Matti Laurila ihmetteli, miksi yva:n selostusvaiheen yleisötilaisuuksia järjestetään jo ennen kuin luontoselvityksiä on edes kunnolla aloitettu.

Yva-konsulttina toimivan Swecon projektipäällikkö Mika Manninen kertoi, että yleisötilaisuuksia on luvassa vielä joulu-tammikuussakin, jolloin kaikki tulokset ovat käytössä.

Laurila epäili lisäksi ehdolla olevan Hollolan kehätien alueen sijaitsevan liian lähellä asutusta.

- Alue on vielä vallitsevien tuulien alapuolella. Kannattaako yva:a tehdä ollenkaan kehätievaihtoehdosta. Sitähän on jo 1 750 allekirjoittajaa vastustanut jo vuosi sitten, Laurila muistutti.

Manninen totesi, että yva-menettelyssä tarkastellaan muun muassa juuri sitä, onko kehätien ehdotettu alue liian lähellä asutusta.

Hollolalainen Paula Mäki ihmetteli, kuinka kehätien alue on voitu esiselvityksessä sijoittaa ykkösvaihtoehdoksi kierrätyspuiston sijoittamiselle.

- Päijät-Hämeen liiton sivuilla sanotaan, että se on optimaalisessa paikassa yhdyskuntarakenteellisesti. Yhdyskuntarakenteeseen kuuluu myös asutus. Miten voi olla Salpakankaan vieressä jätteenkäsittelypaikka optimaalisessa paikassa, hän hämmästeli.

Orimattilalainen Marko Taavila tiedusteli puolestaan, missä vaiheessa kunnan tai kaupungin valtuusto pääsee päättämään mahdollisesta kierrätyspuiston paikasta.

- Valtuusto on kuitenkin ylin päättävä elin tässä asiassa. Sen ylitse ei mene mikään, hän muistutti.

Orimattilan kaavoituspäällikkö Suvi Lehtorannan mukaan valtuusto päättää yleiskaavan aloittamisesta.

- Mutta sitäkään ei lähdetä edes tekemään ennen kuin sen tekemisestä on tehty päätös kaavoitusohjelmaan.

Hollolan kunnan elinvoimajohtaja Heli Randell kertoi prosessin olevan samanlainen Hollolassa.

Orimattilan ja Hollolan valtuustot päättivät viime huhtikuussa, että ne osallistuvat kierrätyspuiston suunnitteluun. Orimattilan ympäristövaliokunta päätti kuitenkin viime keskiviikkona, etteivät Orimattilaan sijoittuvat vaihtoehdot ole toteuttamiskelpoisia.

Kierrätyspuiston sijoittaminen vaatii myös vaihemaakuntakaavan, jota tehdään rinta rinnan yva-prosessin kanssa.

- Vaihemaakuntakaava on viesti siitä, että jollekin alueelle on kuntakaavoituksella mahdollista lähteä toteuttamaan kierrätyspuistoa, mutta maakuntakaavalla sitä ei voida pakottaa toteuttamaan, muistutti Päijät-Hämeen aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen.

Nastolalainen Markku Meriluoto uteli, mitä edellytyksiä hanketaholla on käyttää maiden pakkolunastuksia hankkeen edetessä.

Vastauksen mukaan yva-vaiheeseen ei kuulu minkäänlaiset lunastustoimenpiteet.

Kuivantolainen Anne Käkelä halusi tietää, miten yva-ohjelmassa on päädytty merkittävien ympäristövaikutusten selvittämiseen ainoastaan kolmen kilometrin säteellä kierrätyspuistoalueista.

- Se on alustava arvio siitä, mille alueelle merkittävät ympäristövaikutukset kohdistuvat. Jos vaikutusarvioinnin yhteydessä huomataan, että jotain pidemmälle aiheutuvia vaikutuksia on, niin tarkastelualuetta on mahdollisuus laajentaa, Mika Manninen vastasi.

Orimattilalainen Markku Koskela ihmetteli, miksi Orimattilan Loukaanmäen ehdotettu alue on suurentunut esiselvityksen jälkeen. Hän tiedusteli myös, voivatko ehdotetut alueet edelleen laajentua.

- Rajat eivät enää elä, Manninen vastasi.

Hänen mukaansa yva-ohjelmassa Loukkaanmäen alueelle on nyt huomioitu myös tulevaisuuden laajentumistarpeet.

Hollolalainen Olavi Uusitalo toivoi yva-ohjelmaan karttaa, josta selviäisi kehätien ehdotetun alueen suhde maakuntakaavaan ja Hollolan strategiseen yleiskaavaan.

Keskustelussa huolta herätti myös esimerkiksi kierrätyspuiston alueelle sijoitettavan Lahti Energian kivihiilen varmuusvaraston koko ja mahdolliset ympäristövaikutukset.

Ville Hakala
ville.hakala@seutuneloset.fi
@

Suosittelemme