Ajankohtaista

Sote-valmistelusta jäi hyvääkin käteen

”Kaikki tietotaito, jota maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuneet ihmiset ovat kartuttaneet, jää jatkossakin hyödyntämään maakuntaamme”, vakuuttaa vielä toukokuun loppuun asti maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtajan roolissa oleva Seppo Huldén. Kuva: Armi Salonen

Päijät-Hämeen liiton alaisuudessa toimivan maakunta- ja sote-uudistuksen projektitoimistossa on hiljaista.

Valmistelussa oli parhaimmillaan mukana kaikkiaan noin 70 henkilöä. Suurin osa tekijöistä on ollut osa-aikaisia ja lainassa muista organisaatioista, joten nyt projektin päätyttyä he ovat palanneet takaisin omiin tehtäviinsä. Toimistossa on enää kaksi työntekijää, jotka huolehtivat kertyneiden raporttien arkistoinnista sekä vastaavat, että valtionosuusselvitykset on tehty asianmukaisesti.

Mutta jäikö vuosia kestäneestä valmistelusta mitään hyötyä Päijät-Hämeeseen?

- Kaikki tietotaito, jota projektiin osallistuneet ihmiset ovat kartuttaneet, jää jatkossakin hyödyntämään maakuntaamme, vakuuttaa maakunta- ja sote-uudistuksen muutosjohtaja Seppo Huldén.

- Saimme nostettua kunnallishallinnon ja valtionhallinnon täällä toimivien eri yksiköiden yhteistyötä aikaisempaa paremmalle tasolle. Uskon, että tällä harjoituksella luotiin hyvää perustaa yhdessä tekemiselle.

Esimerkiksi Huldén nostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, josta tehtiin Päijät-Hämeessä käytännössä valmis malli.

- Nyt pitäisi vain löytyä isäntä, joka lähtee viemään sitä eteenpäin.

Huldén näkee sote-puolen tilanteen tulevaisuudessa vaikeana.

- Vaikka hoitaisimme asiat kuinka hyvin, niin ikääntymisestä johtuva kustannuspaine on niin kova, että suuri osa kunnista ei kestä sitä nykyisellä rahoitusmallilla. Kustannuspaine tulee kasvamaan rajusti seuraavien kymmenen vuoden aikana. Ilman, että rahoitus siirtyy pois kuntien vastuulta, ei tulla pärjäämään tai veroprosentit tulevat nousemaan aivan kohtuuttomiin lukemiin. Kyllä valtion on tavalla tai toisella otettava sosiaali- ja terveystoimen rahoitus itselleen.

Päijät-Hämeessä tilanne on Huldénin mukaan hyvä, koska hyvinvointiyhtymä on jo olemassa lähes koko maakunnan kattavana organisaationa lukuun ottamatta Sysmän ulkoistettua osiota sekä Heinolan perustason sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

- Pystymme hyödyntämään sote-valmistelun puolella tehtyä työtä hyvinvointiyhtymän kehittämisessä, jos ei ihan 100-prosenttisesti niin ainakin lähemmäs 90-prosenttisesti.

Maakunta-uudistuksen puolella tehdyn työn hyödyntäminen on puolestaan kyseenalaista.

- Joitain asioita sieltä toki löytyy, mutta edelleen jää puuttumaan alueellinen demokraattisesti valittu toimija.

Valmistelun positiivisiin puoliin voi lukea myös sen, että eri ministeriöiden välisen yhteistyön kehittäminen saatiin hyvään alkuun.

- Tähänastisessa mallissa jokainen ministeriö on hoitanut omaa toimialaansa eikä kenelläkään ole ollut koordinaatiovastuuta. Nyt päästiin aloittamaan oikeaa vuoropuhelua maakuntien ja eri ministeriöiden välillä niin, että koko joukko oli paikalla ja sektoriasioihin keskittymisen sijaan yritettiin hallita kokonaisuutta. Se on myös paikallishallinnon kannalta hyvin tervetullut ja hyvä asia, jonka toivoisi jatkuvan.

- Kaikkiaan on kuitenkin todettava, että eduskunnan varsinkin viime vaiheessa osoittama kyvyttömyys omassa päätöksenteossaan oli suuri pettymys.

Muutosjohtajan työkalenterissa on jäljellä enää kolme työpäivää, jotka kuluvat rutiinien hoitamisessa. Virallisesti Huldénin työsopimus päättyy toukokuun viimeisenä päivänä, jolloin odottavat eläkepäivät.

Vai odottavatko?

- Tulevaisuuden suhteen en ole tehnyt vielä suurempia päätöksiä, mutta ainakin autotallin siivousta on tiedossa.

Huldén ei pidä mahdottomana ajatusta jatkaa työelämässä.

- Sekä työkykyjä että -haluja on vielä jäljellä, joten ei ole poissuljettua ottaa vastaan joku projektiluontoinen tehtävä kuntapuolella tai valtionhallinnossa, hän toteaa.

- Nyt odotetaan mielenkiinnolla hallitusneuvotteluja. Josko juhannukseen mennessä alkaisi olla selvää, miten jatkossa mennään ja millä tavalla.

Soili Kaivosoja

Suosittelemme