Ajankohtaista

Vertaistukea sijoitetuille lapsille

Motoristit vierailivat Päijät-Hämeen alueen ammatillisten perhekotien virkistystapahtumassa, joka toteutettiin motoristien keräämillä lahjoitusrahoilla. ”Tapahtuma oli mukava. Tuli tunne, että vierailuamme oli odotettu innolla”, Vesa Miinalainen iloitsi. Kuva: Jaana Metsänen

Salusjärvellä pärisivät moottoripyörät lauantaina, kun päijäthämäläiset motoristit kävivät tervehtimässä Päijät-Hämeen alueen ammatillisten perhekotien sijoitettuja ja biologisia lapsia sekä perhekotivanhempia. Vierailun takana oli lahjoitus, jolla motoristit halusivat tukea lasten ja nuorten harrastustoimintaa.

– Keräsimme kesällä rahaa poker run -prätkäturnauksella ja halusimme lahjoittaa kertyneet varat ilahduttamaan perhekodeissa asuvien lasten sekä heidän sijaisperheidensä arkea, kertoo tapahtumassa mukana ollut Vesa Miinalainen.

Vertaistukena toimineen toiminnallisen iltapäivän yksi tärkeimmistä tavoitteista oli osoittaa sijoitetuille lapsille, että he eivät ole ainoita perhekodeissa asuvia.

Lasten huostaanotot sekä sijoitukset biologisen kodin ulkopuolelle ovat viime vuosina lisääntyneet jatkuvasti. Taustalla on muun muassa vanhempien päihde- tai mielenterveysongelmat sekä kyvyttömyys hoitaa asioita ja tukea lasten koulunkäyntiä.

– Ongelmat saattavat tulla näkyväksi jo raskausvaiheessa, jolloin neuvolan suunnalta tehdään ennakoituja lastensuojeluilmoituksia, kertoo lauantain tapahtumaa järjestämässä ollut Jaana Metsänen Palonahon perhekodista.

Vauvat ja alle kouluikäiset lapset sijoitetaan yleensä sijaisperheisiin.

– Mitä enemmän ikää, oireiluita ja haasteita on, sitä haastavampi lapsia on hoitaa ja kuntouttaa. Silloin lapset sijoitetaan usein ammatilliseen perhekotiin. Mikäli lapsen kohdalla tarvitaan rajoitustoimenpiteitä, kuten kiinnipitoja, on sijoituspaikka usein laitoksessa kuten pienryhmäkodissa, koska perhekodeilla ei ole mahdollista käyttää rajoitustoimenpiteitä.

Ammatillinen perhehoito sijoittuu sijaisperheen ja laitoshoidon väliin. Sijaisperheeksi sopii perhe, joka on käynyt Pride-valmennuskoulutuksen. Ammatilliselta perhekodilta vaaditaan kaikki viranomaisten lupakäytännöt ja niillä on määritellyt tila-, kokemus- ja koulutusvaateet. Toiminta on myös valvonnan alla olevaa.

Sijaishuollon päätarkoitus on aina perheen jälleenyhdistäminen.

– Se tarkoittaa sitä, että syntymäperhe pyritään kuntouttamaan niin, että lapsi voi muuttaa takaisin kotiin. Huostaanotot ovat aina toistaiseksi voimassa olevia ja niitä tarkastellaan asiakassuunnitelmien yhteydessä esimerkiksi puolivuosittain.

Orimattilalainen Palonahon perhekoti on toiminut vuodesta 2006 lähtien. Perhekodissa asuneista lapsista ja nuorista kahdeksan on muuttanut joko takaisin kotiin tai aikuistumisen myötä asumaan itsenäisesti.

– Tällä hetkellä meillä asuu kuusi sijoitettua lasta kahden oman poikamme lisäksi.

Perheen omat pojat ovat eläneet koko lapsuutensa ja nuoruutensa yhdessä sijoitettujen lasten kanssa.

– Perheessämme pitkään asuneet lapset ovatkin kuin sisaruksia omille pojillemme. Perhehoitoliitolla on tällä hetkellä menossa Meidän sakki -kampanja, jolla halutaan korostaa sijaissisaruuden kautta syntyneiden ihmissuhteiden merkitystä, Jaana Metsänen kertoo.

Lastensuojelu

Ammatillinen perhekoti

Ammatillinen perhehoito on perhehoitoa, jota annetaan luvan perusteella ammatillisessa perhe­kodissa. Luvan myöntäjä on aluehallintavirasto.

Vuonna 1992 perustetussa Ammatillisten Perhekotien Liitossa on noin 80 ammatillista perhekotia, joiden hoidossa on yli 400 lasta ja nuorta.

Päijät-Hämeen alueella ammatillisia perhekoteja on kahdeksan, joista Orimattilassa neljä.

Soili Kaivosoja

Suosittelemme